Devretme Sorunları ve Profesyonel Yönetici

Kurumsallaşırken Profesyonel Bir Yardım Eli

Devretme Sorunları ve Profesyonel Yönetici

O gün gelecek ve işletmenizi, sizden daha genç birine bırakacaksınız. Pek çok aile kökenli yönetici, özellikle birinci nesil işletme sahipleri için bu başlı başına minik bir korku filmi olabilir. Burada yapılması gereken ayrım bir sonraki nesile sadece mülkiyetin mi bırakılacağına yoksa hem mülkiyet hem de yönetimsel hakların mı bırakılacağına karar vermektir.

Eğer sonraki kuşak yönetimde yer almayacaksa, zaten aile dışı bir yöneticiye ihtiyaç var demektir. Ancak bir sonraki kuşağın yönetimde yer alması planlanıyorsa profesyonel yöneticinin rolü daha önemli ve hassas hale gelir.

Öncelikle, bir sonraki nesil profesyonel yönetici ile birlikte çalışmaya başlayabilir. Bu duruma kurumsal bir usta çırak ilişkisi olarak bakabiliriz; bu beraber çalışma sürecinde profesyonel yönetici hem aktif olarak bilgi aktarabilir (ör. İş pratikleri ile ilgili) ve devralacak kuşak liderlik yapmayı gözlemleyerek öğrenebilir. Bunun dışında, profesyonel ve devralacak kuşağın ayrı ayrı çalışması ancak profesyonel yöneticinin koçluk yapması da söz konusudur. Ayrıca bir iki nesil arasındaki yaş farkının çok olması durumunda, yönetici ilk olarak şirketin idari olarak boşlukta kalmamasını ikinci olarak da sonraki nesli yetiştirme sorumluluğunu alır.

Hazır kuşaklar konusu açılmışken profesyonel yöneticinin iki nesil arasında köprü olması konusundan da bahsetmeden olmaz. Yeni nesil elbette önceki nesilden farklı paradigmalarla düşünecek, farklı stratejik hedeflere önem verecek ve sektörel olaylara daha güncel bir açıdan yaklaşacaktır. Öte yandan önceki nesil deneyimi sebebiyle, kararlarında bir takım –doğru ya da yanlış, ön yargılara sahip olacak, bazı işler için en iyi pratikleri bilirken bazılarından habersiz olacaktır. Bu iki karşıt enerjinin, yani yeni neslin enerji heves ve girişimciliği ile önceki neslin deneyim ve bilgisinin birbirine ket vurmaması ve birbirini güçlendirmesi için profesyonel yönetici çok önemli bir aracıdır. Yönetici, hem disiplini itibariyle yeni nesil kadar modern ekonomiye hakim olacak, hızlı ve çok bilgiye erişebilecek hem de eski neslin deneyiminden gelen bilgiyi işletmenin ve sektörün perspektifinde inceleyebilecektir.

Aile Şirketleri ve Profesyonel Yöneticiler İnci Özkul

ISBN: 978-975-286-509-9

© İnci Gülsün Özkul Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığı 2016

Listeye geri dön