Kurucumuz

Dr. İnci Gülsün Özkul

1986 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Orta Doğu Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümünde eğitimi sırasında iş hayatına atılmıştır. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Örgütsel Davranış bölümünde “Stres ve Beklenti: Değişen Bankacılık Sektöründe Bir Değerlendirme” konulu tezini yazarken London Polytechnic’de “Organizasyonlarda Stres ve Motivasyon” üzerine bir yıl boyunca araştırma yapmış ve tezini 1990’da tamamlamıştır.

Beykent Üniversitesinde İşletme Yönetimi doktora eğitimini tamamlayan Dr. İnci Gülsün Özkul’un insan kaynakları, girişimcilik, aile şirketleri ve profesyonel yöneticiler, STK’lar ve kadın girişimciler konusunda akademik çalışmaları ve yayınları vardır.

1987 yılında Uluslararası Endüstri ve Ticaret Bankasında yurt dışı operasyonlarda iş hayatına başlayan İnci Özkul, 1990-1995 yıllarında Garanti Bankasında “İnsan Kaynakları Yönetimi ve Planlama’’ departmanında kariyer planlama ve geliştirme, performans yönetimi, ücretlendirme, personel seçme ve yerleştirme, bütçe ve insan kaynakları planlama konularında çalışmalarını yürütmüştür. 1995-2001 yıllarında insan kaynakları eğitim ve organizasyon bölümlerinden sorumlu olarak Toprak Bank, Bank Kapital ve Yurt Bank’ta çeşitli kademelerde orta ve üst düzey yöneticilik yapmıştır. Daha sonra Fona devredilen 5 bankanın Sümerbank çatısı altında birleştirme komisyonlarında yer almıştır.

Mayıs 2001’de avea danışmanlık şirketini kurmuştur. Kurucu ortak olarak birçok eğitim programını ve çeşitli danışmanlık projeleri yönetmiştir. 2009’da avea danışmanlık bünyesinde yapılandırılan avea executive’i 2012 yılından beri yönetmektedir. Kurucusu olduğu avea executive şirketi yurt içinde ve yurt dışında yönetici seçme ve yerleştirme danışmanlığı yapmaktadır.

Kurucusu olduğu avea interim 2013 yılından beri faaliyetine devam etmektedir.

avea executive

avea, ” Executive Search” 1 Mart 2001 tarihinde avea danışmanlık çatısı altında Yönetim ve İnsan Kaynakları Danışmanlığının bir fonksiyonu olarak hizmet vermeye başlamıştır.
avea danışmanlık “Retained Executive Search” danışmanlığının yanı sıra yetenek kazanımı projelendirilmesi, yönetim danışmanlığı ve insan kaynakları danışmanlığı yapmaya devam etmektedir. Firma kurulduğu günden bu yana, birçok başarılı projeyi gerçekleştirmiştir.
Rekabetin öneminin arttığı böyle bir dönemde; kurumlar için gerekli olan finans kaynakları ham madde ve enerjiye ulaşılabilirlik çok daha kolaylaşırken, insan kaynaklarının önemi ve değeri günden güne artmaktadır. Yaşamın böylesine küreselleşmesi, insan kaynakları konusunda da küresel düşünmeyi ve daha stratejik kararları gerekli kılıyor. Dünyamızda hızla değişen koşullar ve dijitalleşme, İnsan kaynakları yönetimini de doğrudan etkiliyor.
avea executive işte bu noktada şirket vizyonunuz doğrultusunda stratejik değeri olan insan kaynaklarına ulaşabilmenizi sağlıyor.

avea executive’in deneyimli uzman kadrosu, insan kaynakları ihtiyacınıza bilimsel metotlarla cevap verebilmek için etik ve standartları yüksek yönetici seçme ve yerleştirme hizmetinden yararlanmanızı amaçlıyor. Kullandığı yöntemler geleneksel ya da çağdaş yöntemler olabilir ancak mutlaka karşılaştırmalı değerlendirme ölçütü göz önünde bulundurulur ve araştırma temelli ve ölçülebilirlik değerlerine bağlı kalınır.

avea executive ‘nın sahip olduğu uluslararası bağlantılar müşterilerimizin ihtiyacı doğrultusunda kullanılır. Uluslararası alanda çok uluslu şirketlerde ve devlet kuruluşlarında başarıları kanıtlanmış yurt dışı çözüm ortaklarımızla birlikte müşterilerimize hizmet verilir.
avea executive; Dubai de JCC bölgesi ve civar ülkelere hizmet veren ofisi ve Londra çözüm ortağı ile de müşterileri için çözüm üretmektedir. Hindistan’da yerleşik çözüm ortağımız ile yurtdışı nitelikli destek verilmektedir.

avea executive Türkiye ile beraber yurtdışında da faaliyet göstermekte ve komşu ülkelerde faaliyet gösteren Türk firmalarına da seçme, yerleştirme ve yönetim danışmanlığı konularında destek vermektedir.

avea interim avea executive ile kardeş kuruluştur. Danışmanlığını yaptığımız müşterilerimize belirli bir dönem için ihtiyaç duyduklarında profesyonel yöneticiler yerleştirir. Örneğin; birleşme ve satın alma durumlarında geçici liderlik rolleri için teknolojik ve işlevsel konularda, bir pazar değerlendirilmesin gerçekleştirilmesi gibi kritik projelerde, şirket içi proje bazlı çalışmalar da dahil olmak üzere en üst düzeyde bağımsız yeteneklerden oluşan profesyonellere sorunsuz erişim sağlar.

avea interim, bir e-ticaret stratejisi geliştirme, küresel tedarik zinciri oluşturma, şirketi halka hazırlamak için geçici bir CFO, aile şirketlerinde haleflerin yetiştirilmesi ve deneyim kazanması esnasında geçişi sağlayacak profesyonellerin yetenek ve deneyimlerinden yararlanılmasını sağlar.

2001′ yılından

günümüze

Vizyonumuz

Müşterilerimize katma değer yaratacak nitelikli ve yetkin üst düzey yöneticileri yerleştirmek.

Misyonumuz

Müşterilerimizin yanında yer alarak uygun adaylarla küresel değer zincirinin sağlam bir halkası olmak.

Temel İlkelerimiz

Dürüstlük
Projelerimizi gerçekleştirirken iş etiğinin gerektirdiği değerlere bağlı kalarak taviz vermemektir.

Yetkinlik ve Yeterlilik
Danışmanlarımızın konularında üstün yeterliliklere sahip olması, projelerin zamanında ve mükemmel biçimde sonuçlanmasının sağlanmasıdır.

Somut ve Objektif Olmak
Seçme ve Yerleştirme süreci boyunca tüm değerlendirmelerimiz tarafsız ve ön yargılardan uzak bir bakış açısı ile oluşmaktadır.

Etkin ve Verimli Olmak
avea executive tüm iletişimlerinde doğru bilgi aktarır, tarafları da doğru bilgi alışverişi konusunda yönlendirir.

Güvenilirlik (Gizlilik İlkesine Saygı)
avea executive müşterilerinin ve adayların kendilerine güvenerek verdiği bilgilerin gizliliğine saygı gösterir.

Bağlılık
avea executive müşteriyle uzun soluklu birlikteliklere önem verir.

Fırsat Eşitliği
avea executive eşit nitelikteki adaylara eşit şans verir.