Merak Ettikleriniz

Yönetici Seçme ve Yerleştirme Süreci Nedir?

‘Yönetici Seçme ve Yerleştirme Süreci’ üst düzey yöneticilerin bulunmasını ve istihdamını içeren gelişmiş, çağdaş bir yönetim danışmalığı sürecidir. İşletmelerin ve yöneticilerin yaşamlarında önemli etkileri olan bu süreç ortak güven, gizlilik, tüm taraflar arasındaki iş birliğine dayanır.

Neden Yönetici Seçme Yerleştirme Firmaları?

Günümüzün rekabetçi ekonomileri, yöneticilerin serbestçe hareket edebilecekleri bir beyin gücü piyasası yaratmıştır. Yönetici Seçme ve Yerleştirme şirketleri bu piyasanın kuralları içerisinde çalışmasını sağlayan temel aktörlerdir. Kurumlar Yönetici Seçme ve Yerleştirme firmaları ile çalışarak hem daha etkili sonuçlara ulaşabilmekte hem de zaman kazanmaktadırlar. Potansiyel adayların belirlenmesi, nitelenmesi ve değerlendirilmesi süreçleri için dış kaynak kullanılması şirketlerin ana uğraşı alanlarındaki etkinliklerinde zaman kazanmalarını sağlamaktadır. Göreve en uygun adayların aktif bir biçimde iş aramaması, iş ilanlarına başvuruda bulunmaması bu kişileri belirleyip ulaşmayı uğraşı olarak benimseyen danışman firmaların varlığını gerektirmektedir.

Yönetici Seçme Yerleştirme Sürecinin Diğer İşe Alım Biçimlerinden Farkı Nedir?

Yönetici Seçme ve Yerleştirme sürecinin diğer işe alım biçimlerinden temel farkı, diğer tüm yöntemlerde adayların “Başvuran” olmalarına karşın burada “Seçilen” konumunda olmalarıdır. Sürecimizde, kişinin konum için aday olarak düşünülmesi için “Başvuru ” adımı söz konusu olabilmekle birlikte şart değildir. Danışman firma “Mesleki Yeterlilik”, “Kişisel Nitelikler” ve “Geçmiş Başarılar” ölçütlerine göre standartları belirleyerek, değerlendirme yaparak adayları görüşmeye davet eder.

Potansiyel Adayları Nasıl Belirliyorsunuz?

İşin sırrı, konumun; kurumun ve işin gereklerini çok iyi anlayabilmekte yatmaktadır. Bize bu vizyonu ve yetiyi sağlayan ise şeffaf sistematik analiz yöntemimiz ile ağ iletişimi olanaklarımızdır. Sürecimiz piyasada faaliyet gösteren başarılı şirketleri izlemek ve bu şirketlerin başarısında etkin yöneticiler başka pozisyonla ilgileniyorlar ise niteliklerini daha derinlemesine değerlendirme aşamasına geçeriz. Ardından aday referanslarının titizlikle ve objektif görüşle kontrol edilmesi aşaması gelmektedir.

Yönetici Seçme Değerlendirme Süreci Gizli midir?

“Gizlilik” bizim en temel değerlerimizdendir. Müşterimiz aksini talep etmedikçe, firma ismi adaylar için cazibe unsuru oluşturacak olsa bile görüşmelerin son aşamalarına dek saklı tutulur. Aynı gizlilik ve koruma adaylarımız içinde geçerlidir.

Yönetici Seçme Yerleştirme Firması için Müşteri Kimdir?

Bizim için müşteri, yönetici talep eden kurumdur. İşimizin doğası kişiler için görev aramayı değil, görevler için kişi aramayı gerektirmektedir.

Müşteri İlişkilerinizi Betimleyebilir misiniz?

Müşteri ilişkilerimizi tanımlayan temel kavramlar, odaklanma ve danışmanlık kavramlarıdır. Odaklanma, firmaların ve pozisyonun yanı sıra adayları da mercek altına almayı içermektedir. Danışmanlık ise arama yerleştirme sürecinin başından sonuna dek sürdürülen bir birlikteliği ifade eder. Sunulan ve pazarlanan değer, yönetici adayının meziyetleri değil, yönetici seçme değerlendirme sürecinin tamamında gerçekleştirilen danışmanlık değeridir. Bu noktada, peşin ödemenin gerçekleşmesi ve sürecin hangi dönemeçlerinde hangi ödemelerin alınacağının tanımlanmış olması bize seçme ve yerleştirme süreci üzerinde odaklanma olanağı sağlamaktadır. Uluslararası terminolojide bu ilişki biçimi retained(1), alternatifi olan; ödemenin kabul edilen aday sayısı temel alınarak gerçekleştirilen biçimi contingency (2) olarak isimlendirilmektedir.

Sürecin İşe Alımla Sonlanma Garantisi Mevcut mudur?

İnsan unsuru içeren tüm süreçlerde olduğu gibi Yönetici Seçme Yerleştirme sürecinde de başarı garantisi bulunmamaktadır. Bu gerçekliğin ayırdında olan bizler, insan unsurundan kaynaklanacak olası sorunları önceden belirleyip en aza indirgemeye çalışarak başarı olasılığını en yüksek seviyede tutmaktayız.