Çalışma standartlarımız

Yönetici seçme ve yerleştirme konusunda anlaşma yapmadan önce;

Başlarken

Yönetici seçme ve yerleştirme konusunda anlaşma yapmadan önce;

Her müşterinin kendine özel projesi için sahip olduğumuz zaman, bilgi ve deneyimi kapsayan kaynakları yeniden gözden geçiririz. Güncel ve potansiyel çıkar çatışmaları oluşturabilecek ilişkileri ve sonuçları konusundaki bilgiyi ediniriz.

Diğer müşterilerimizle ilişkilerimizi etkileyebilecek sınırları açıklarız.

Müşterimizle konuyu açık ve anlaşılabilir şekilde etik ilkelerimize ve politikamıza uygun olarak kurgularız.

Sorumluluklarımız

Projenin başından sonuna kadar liderliğini yürütecek olan danışmanımız atanır. Müşterimizin birincil kontağı olup konulara açıklık getirmek ve ekip üyelerini bu konu ile ilgili yönlendirmek danışmanın sorumluluğuna verilir.

Danışmanlık İlişkileri

Sözleşmeli yönetici seçme ve yerleştirme danışmanlığı, özel bir sözleşme yoluyla ve önceden belirlenmiş ücrete dayalı olarak yürütülen yönetim danışmanlığının bir dalıdır.
Amaç, işletmelerde yönetici pozisyonlarına nitelikli ve motivasyonu yüksek adayların belirlenmesini desteklemek ve yerleştirmenin en kapsamlı seçme süreçleri ile yapılmasıdır.

Pozisyonun Açıklanması ve Netleştirilmesi

Danışmanlık ilişkisinin bir parçası olarak arama danışmanı pozisyonun özelliklerini belirlemede öngörülü bir yardımcıdır. Danışman executive adayın niteliklerinin ve potansiyelini sektörlerdeki geçmiş birikimini ve deneyimini kullanarak belirler.

Kapsamlı Araştırma

Biz kendi sektörel ve kişisel bilgilerimizi kullanmakla beraber her bir farklı proje için hedef organizasyon ve adaylarla ilgili kapsamlı araştırmalarla daha detaylı veriler elde ederiz.

Zamanında Raporlama

Danışmanlarımız düzenli ve ayrıntılı ilerleme raporları ile zamanında bilgilendirme yapar.

Gizlilik

Yönetici seçme ve yerleştirme projesi sizin şirket hakkında son derece hassas bilgileri açığa vurmanızı gerektirir ve verimlilik için danışman da işletmenizin güncel durumu, stratejisi ve planları hakkındaki bilgilerin açıklanmasını talep eder.
İşte bu nedenle danışmanlarımız tüm bilgilerin gizliliğinin korunmasından, saklanmasından ve gerekiyorsa belirlenmiş sınırlar içerisinde açıklama yapabilme konusunda sorumludurlar.

Pozisyona ve Firmanıza Uygun Adaylar

Danışman bir dizi nitelikli potansiyel adaylarla pozisyonun gereksinimleri doğrultusunda değerlendirme ve mülakat yapar. Bu görüşmeler;

• Deneyim seviyesi ve önemli başarıları
• Eğitim ve kişinin altyapısını
• Entelektüel yapısı iletişim şekli ve motivasyon özellikleri
• Pozisyon için güçlü ve zayıf yönleri
• Firmanız ile kültürel uygunluğu
• Pozisyona olan ilgisi
• Ücret beklentisini kapsar.

Sözleşmenin Kapsamı

Teklifimizde açık olarak tanımlanacak konular;

• Projenin açıklanması,
• Disiplinimiz ve iş etiğimiz politikalarımız,
• Yerleştirilen kişinin belirlenen sürede işten ayrılması durumundaki yükümlülüklerimizin açıklanması,
• Ödeme koşullarımız

Adayla Sözleşme Yapma Konusunda Yardımcı Olmak

Talep edildiği taktirde projenin liderliğini yapan danışman seçilen aday ile yapılacak sözleşmede çıkabilecek müzakere konularını kolaylaştırmaya çalışır.

Takip

Talep edildiği taktirde seçme danışmanı sizi ve adayı, adayın işe uyumunu kolaylaştırmak ve yumuşak bir geçiş yapmasını sağlamak için takip eder.

Detaylı Referans Kontrolü

Adayla bir araya gelip, mevzuat ve aday bilgilerinin gizliliğine saygılı olarak referanslarını alırız. Bunun devamında niteliklerini doğrularız.