Nasıl ilerliyoruz?

Adım Adım Yönetici Seçme Yerleştirme Süreci
Her bir Yönetici Seçme ve Yerleştirme Süreci kendi içerisinde tek ve benzersizdir.
Genel anlamda süreç adımlarını aşağıdaki biçimde sıralayabiliriz.

İhtiyaç-Belirleme

İhtiyaç Belirleme

Yönetici Arama Yerleştirme Sürecinin ilk adımı, müşterimiz ile birlikte görevin hassas başarı unsurlarını tanımlama adımıdır. Firmadan vizyonu, misyonu ve stratejileri hakkında bilgi alma ve konuma ilişkin görüş alışverişinde bulunur ardından; işin tanımı, görevin gerektirdiği nitelikler ve çalışma koşulları üzerinde odaklanırız.

Analiz-1-120x122

Analiz

İşin ayrıntılarını belirleme, piyasa ve rekabet analizi aşamasıdır.

Strateji-Oluşturma

Strateji Oluşturma

Yönetici profili üzerinde müşterimiz ile mutabakata vararak, piyasa ve rekabet analizi sonuçlarının da dikkate alındığı bir strateji oluştururuz. Veri tabanımız, bilgi birikimimiz, internet, çevremiz, bağlantılarımız bu stratejiyi oluştururken yararlandığımız kaynaklar arasındadır.

Potansiyel-Adaylar

Potansiyel Adaylar

Potansiyel adayların belirlenmesi ardından, adaylarla yeterliliklerini ya da işletmenin örgütsel yapısına uyumluluk potansiyellerini değerlendirmek üzere yüz yüze görüşmeler gerçekleştirme adımıdır. Bu adımda kritik başarı unsurları üzerine odaklanılır. Çıkarımlarımız müşterimizle paylaşılır.

Referans

Referans

Adayların referansları aranır, geçmiş çalışma yaşamına ilişkin istihbarat yapılır.

Potansiyel-Adaylar

Aday Görüşmeleri

Bu aşamada müşterimiz ile adayları görüştürmeye başlarız. Görüşmeler sürerken müşterimizi aday hakkında yeterince bilgilendirmeye ve tüm tarafların hazırlıklı olmasını sağlamaya özen gösteririz. Adayların her aşamada gelişmeler konusunda bilgilendirilmesi esastır.

Dengeyi-Sağlamak

Dengeyi Sağlamak

Temel görevlerimizden bir diğeri de, adayın görüşmelerini kolaylaştırmaktır. Hem adayın hem de ve müşterimizin gereksinmeleri konusunda aynı özeni göstermekteyiz. Her iki tarafın talepleri arasında ki dengeyi korumaya dikkat ederiz.