Biz kimiz

Rekabetin öneminin arttığı böyle bir dönemde; kurumlar için gerekli olan finans kaynakları ham madde ve enerji çok daha ulaşılabilir olmuşken insan kaynakları önem ve değer kazanır. Yaşamın bu kadar globalleşmesi, insan kaynakları konusunda da global düşünmeyi ve daha stratejik kararları gerekli kılıyor.
avea işte bu anlamda şirket vizyonunuz içerisinde stratejik değeri olan insan kaynaklarına ulaşabilmenizi sağlıyor.

avea executive'nın deneyimli uzman kadrosu, insan kaynakları ihtiyacınıza bilimsel metodlarla cevap verebilmek için etik ve standartları yüksek yönetici seçme ve yerleştirme hizmetinden yararlanmanızı amaçlıyor. Kullandığı yöntemler geleneksel ya da çağdaş yöntemler olabilir ama; mutlaka karşılaştırmalı değerlendirme ölçütü göz önünde bulundurulur ve araştırma temelli ve ölçülebilirlik değerlerine bağlı kalınır.

avea executive 'nın sahip olduğu uluslararası bağlantılar müşterilerimizin ihtiyacı doğrultusunda kullanılıyor. Uluslararası alanda çok uluslu şirketlerde ve devlet kuruluşlarında başarıları kanıtlanmış yurt dışı çözüm ortaklarımızla birlikte sizlere hizmet veriyoruz.

avea executive Türkiye ile beraber yurtdışında da faaliyet göstermekte, komşu ülkelerde faaliyet gösteren Türk firmalarına da seçme, yerleştirme ve yönetim danışmanlığı hizmetleri veriyor.

avea executive müşterinin talebi doğrultusunda 360 derece yetkinlik ölçebilen testler olan Garuda profili veya Odak profili ile seçme ve yerleştirme prosedürünü destekliyor. Sanal ortamda düzenlenen bu test sonuçları müşterimizin isteği doğrultusunda yazılı ve/veya internet aracılığıyla rapor halinde sunuyoruz.

avea executive tüm araştırmalarını büyük bir titizlik ve gizlilik içinde sürdürür ve bu konuda tam bir güven söz konusudur.

avea executive için aday araştırması geniş bir çerçeve içinde yapılır ve tüm referanslar değerlendirilir.

avea 05/04/2005 tarih, 49 belge no ile "özel istihdam bürosu" olarak faaliyet göstermektedir.