Danışman Özellikleri
  • İşvereni yani müşteri firmayı temsil eder.
  • Bir pozisyon için özel sözleşmeye dayalı tek danışmandır.
  • Müşterinin organizasyonunu ve pozisyonun sorumluluklarını ve gerekliliklerini, araştırmaya başlamadan önce kesinlikle öğrenir.
  • Potansiyel olarak piyasada bulunan hedef adaylar üzerine stratejik olarak odaklanmıştır.
  • Danışman sadece 3-5 pozisyona yönelir ve sadece her birinin başarısından sorumludur.
  • Araştırma danışmanı genellikle, müşteri başına ayda 40-160 saat işe alma, değerlendirme, eleme ve müşteri iletişimi için efor sarfeder.
  • 4-8 hafta içerisinde niteliklerine göre puanladığı ve sıraladığı adayları müşteri şirkete yollar.