Çalışma Standartlarımız

1. Yetkinlik ve Kapasite
Yönetici seçme ve yerleştirme konusunda anlaşma yapmadan önce;
 • Her müşterinin kendine özel projesi için sahip olduğumuz zaman, bilgi ve deneyimi kapsayan kaynakları yeniden gözden geçiririz. Güncel ve potansiyel çıkar çatışmaları oluşturabilecek ilişkileri ve sonuçları konusundaki bilgiyi ediniriz.
 • Diğer müşterilerimizle ilişkilerimizi etkileyebilecek sınırları açıklarız.
 • Müşterimizle konuyu açık ve anlaşılabilir şekilde etik ilkelerimize ve politikamıza uygun olarak kurgularız.

 • 2. Sorumluluklarımız
  Projenin başından sonuna kadar liderliğini yürütecek olan danışmanımız, müşterimizin birincil kontağı olup konulara açıklık getirmek ve ekip üyelerini bu konu ile ilgili yönlendirmek onun sorumluluğudur.

  3. Danışmanlık İlişkileri
  Retained yönetici seçme ve yerleştirme danışmanlığı, özel bir sözleşme yoluyla ve önceden belirlenmiş ücrete dayalı olarak yürütülen uzman bir yönetim danışmanlığıdır.

  Amaç, işletmelerde yönetici pozisyonlarına nitelikli ve motivasyonu yüksek adayların belirlenmesini desteklemek ve yerleştirmenin en kapsamlı seçme süreçleri ile yapılmasıdır.

  4. Yerleştirilecek Pozisyonun Açıklanması ve Netleştirilmesi
  Danışmanlık ilişkisinin bir parçası olarak arama danışmanı pozisyonun özelliklerini belirlemede öngörülü bir yardımcıdır. Danışman executive adayın niteliklerinin potansiyelini sektörlerdeki geçmiş birikimini ve deneyimini kullanarak belirler.

  5. Kapsamlı Araştırma
  Biz kendi sektörel ve kişisel bilgilerimizi kullanmakla beraber her bir farklı proje doğrultusunda hedef organizasyon ve adaylarla ilgili mevcut bilgiler dışındaki bilgilere ulaşmak için kapsamlı araştırma yaparız.

  6. Gizlilik
  Yönetici seçme ve yerleştirme projesi sizin şirket hakkında son derece hassas bilgileri açığa vurmanızı gerektirir ve verimlilik için danışman da işletmenizin güncel durumu, stratejisi ve planları hakkındaki bilgilerin açıklanmasını talep eder.
  İşte bu nedenle danışmanlarımız tüm bilgilerin gizliliğinin korunmasından, saklanmasından ve gerekiyorsa belirlenmiş sınırlar içerisinde açıklama yapabilme konusunda sorumludurlar.

  7. Zamanında Raporlama
  Danışmanlarımız düzenli ve ayrıntılı ilerleme raporları ile zamanında bilgilendirme yapar.

  8. Pozisyonun Gereksinimlerine ve Firmanıza Uygun Adaylar
  Danışman bir dizi nitelikli potansiyel adaylarla pozisyonun gereksinimleri doğrultusunda değerlendirme ve mülakat yapar. Bu görüşmeler;
 • Deneyim seviyesi ve önemli başarıları
 • Eğitim ve kişinin altyapısını
 • Entelektüel yapısı İletişim şekli ve Motivasyonel Özellikleri
 • Pozisyon için Güçlü ve zayıf yönleri
 • Firmanız ile kültürel uygunluğu
 • Pozisyona olan ilgisi
 • Ücret Beklentisini
 • Kapsar.

  9. Detaylı Referans Kontrolü
  Adayla bir araya gelip, mevzuat ve aday bilgilerinin gizliliğine saygılı olarak referanslarını alırız. Bunun devamında niteliklerini doğrularız.

  10. Adayla Sözleşme Yapma Konusunda Yardımcı Olmak
  Projenin liderliğini yapan danışman seçilen aday ile yapılacak sözleşmede çıkabilecek müzakere konularını kolaylaştırmaya çalışır.

  11. Takip
  Seçme danışmanı sizi ve adayı, adayın işe uyumunu kolaylaştırmak ve yumuşak bir geçiş yapmasını sağlamak için takip eder.

  12. Sözleşmenin Kapsamı
  Teklifimizde açık olarak tanımlanacak konular;
 • Projenin açıklanması,
 • Disiplinimiz ve iş etiğimiz politikalarımız,
 • Yerleştirilen kişinin belirlenen sürede işten ayrılması durumundaki yükümlülüklerimizin açıklanması,
 • Ödeme koşullarımız.